Prohlášení o přístupnosti

Úvod

Tato prezentace se snaží o dodržení maximální přístupnosti obsahu a funkčnosti. Je navržena s ohledem na česká Pravidla pro tvorbu přístupného webu, zásady projektu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (Blind Friendly Web), a splňuje hlavní zásady přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0.

Obsah prezentace je oddělený od formátovacích předpisů. Pro kód stránek je použita validní specifikace XHTML 1.0 Strict, formátování je řešeno pomocí kaskádových stylů (CSS). Prezentace je čitelná a její obsah je logicky uspořádaný i v prohlížečích, které nepodporují kaskádové styly.

Texty

Veškeré zveřejněné texty jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost pomocí standardních nástrojů internetového prohlíčeže (např. v Internet Exploreru pomocí Ctrl + otáčení kolečkem myši). Vyjimkou jsou graficky vytvořené nadpisy a logotypy.

Tisk

Součástí prezentace je kaskádový styl pro tisk. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, nebo přes ovládací nabídku prohlížeče).

Klávesové zkratky

Výše uvedené kombinace kláves jsou platné pro internetový prohlížeč Internet Explorer na operačním systému Windows, v jiných prohlížečích a na jiných platformách se mohou klávesové zkratky lišit (např. v prohlížeči Opera platí [Shift + Esc] + číslo zkratky).

Nezávislost na vstupním zařízení

Ovládání prezentace není omezeno typem vstupního zařízení. Veškerý obsah prezentace je dostupný při ovládání myší i klávesnicí.

Nezávislost na výstupním zařízení

Přístup k obsahu prezentace není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Obsah prezentace bude bezproblémově interpretován i hlasovou čtečkou.

Kontakt na správce prezentace

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčností této prezentace se prosím obraťte na jejího správce na e-mailu soulman@centrum.cz.